- ȭǥŰ/Ű ݱ - ESC

 
ֱ Խñ Խ
п .. 14 1
"잃어버린비트코인찾기〔ωωω 99M KR〕비트코인인버스차트 %비트메인채굴기 %비트코인숏계산기 %다주택자였었지요.↘≰잃어버린비트코인찾기 여기≱/" ˻ Դϴ. ˻ ߿ Tab Ű ø ˻ â õ˴ϴ.
Illegal mix of collations (utf8_general_ci,IMPLICIT) and (euckr_korean_ci,COERCIBLE) for operation 'like'